Barion Pixel

Ezeket az információkat kell tudnia a munkaszerződésről


2019. március. 11

Mit kell tartalmaznia egy munkaszerződésnek és mikortól érvényes? Milyen jogai és kötelezettségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak?

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, mely alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. A munkaszerződés – amennyiben azt a Munka törvénykönyve nem tiltja – a munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára eltérhet. Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. A felek munkaviszonyból származó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos megállapodásokat a munkaszerződésbe lehet foglalni.

A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló, a munkába lépést követő harminc napon belül hivatkozhat. 

A munkaszerződés tartalma

A munkaszerződésben a feleknek két alapvető dologban kell megállapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében. Meg kell határozni a munkaszerződésben a munkaviszony tartamát. Ennek hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre. Továbbá meg kell határozni a munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben, ugyanis ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkáját szokás szerint végzi. Eltérő megállapodás hiányában a munkaviszony általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Lehetőséget ad a törvény ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a feleknek legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítani azt. Azonban a próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A munkaviszony kezdete

A munkaszerződésben meg kell határozni a munkaviszony kezdetének napját, amennyiben ez nem történik meg a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap. Azonban a munkaviszony létrejöttét meghiúsíthatja, ha a felek a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban olyan magatartást tanúsítanak. A fenti időszak tartama alatt a munkaszerződétől bármelyik fél elállhat, ha a munkaszerződés megkötését követően a körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna.

A munkáltató és a munkavállaló alapvető kötelezettségei

A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, valamint a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani, amennyiben a felek nem állapodnak meg eltérően. A munkáltató köteles a munkavállaló költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. A munkáltatónak figyelembe kell vennie a munkavállaló egészségügyi állapot változását, és a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást ennek megfelelően módosítani.

A munkáltatónak kötelessége biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. Térítésmentesen biztosítani a munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát. Fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról. A Kormány rendeletben állapítja meg a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályokat.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a blogbejegyzés a megírásának időpontjában hatályos törvényi állapotot tükrözi. 

 

Vissza az oldal tetejére