Barion Pixel

Mit kell tartalmaznia a Tájékoztatónak?


2019. március. 13

A munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban

A munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban

 • a napi munkaidőről,
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 • a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 • a munkakörbe tartozó feladatokról
 • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
 • a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

Amennyiben a munkaviszony tizenöt nap eltelte előtt megszűnik, a munkáltató a fenti tájékoztatást a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére köteles kiadni.

A fenti tájékoztatást a munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak, továbbá tartalmi elemeinek megváltozása esetén írásban tájékoztatni kell a változást követő tizenöt napon belül.

Ha a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg a munkáltatót a fenti tájékoztatási kötelezettség nem terheli, kivéve a munkáltatói jogkör gyakorlójáról szóló tájékoztatást.

Külföldi munkavégzés esetében, amennyiben a tizenöt napot meghaladja a fenti tájékoztatáson felül a munkavállalót legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőzően hét nappal írásban tájékoztatni kell

 • a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,
 • a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról,
 • a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá
 • a hazatérésre irányadó szabályokról

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a blogbejegyzés a megírásának időpontjában hatályos törvényi állapotot tükrözi. 

Vissza az oldal tetejére